Close

Polityka prywatności

www.michalakmeble.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Niniejsza polityka prywatnosci strony internetowej www.michalakmeble.com
  ma charakter informacyjny, co oznacza, ze nie jest ona zrodlem obowiazkow dla Uslugobiorcow lub Klientow.
  1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za posrednictwem strony internetowej www.michalakmeble.com jest Adam Michalak, prowadzacy dzialalnosc gospodarcza pod firma Adam Michalak P.P.H.U., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki, posiadajacy: adres miejsca wykonywania dzialalnosci oraz adres do doreczen: ul.Taraszczynska 48A, 97-330 Sulejow, NIP 7712359557, REGON 592245800, adres poczty elektronicznej: biuro@michalakmeble.com – zwany dalej „Administratorem”.
  1.3 Dane osobowe Uslugobiorcy lub Klienta sa przetwarzane zgodnie z Ogolnym rozporzadzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1.4 Administrator doklada szczegolnej starannosci w celu ochrony interesow osob, ktorych dane dotycza, a w szczegolnosci zapewnia, ze zbierane przez niego dane sa przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celow i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celow, w jakich sa przetwarzane oraz przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikacje osob, ktorych dotycza, nie dluzej niz jest to niezbedne do osiagniecia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  2.1 Przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy i podjecia dzialan przed zawarciem umowy
  2.2 Otrzymane dane osobowe sa przetwarzane w celu:
  2.2.1 Swiadczenia uslug droga elektroniczna lub telefoniczna, w odpowiedzi na przeslane
  zapytanie (wypelnienie formularza kontaktowego na stronie www.michalakmeble.com, przeslanie e-maila z zapytaniem bezposrednio na adres: biuro@michalakmeble.com;
  2.2.2 Realizacji umow o swiadczenie uslug, oferowanych przez firme Adam Michalak P.P.H.U.;
  2.2.3 Marketingu bezposredniego, wykorzystywanego w celu zaproponowania Klientom uslug swiadczonych przez firme Adam Michalak P.P.H.U.;
  2.2.4 Windykacji naleznosci, prowadzenia postepowan sadowych;
  2.2.5 Dane osobowe sa takze przetwarzane do celow podatkowych, rachunkowych, windykacji naleznosci, rozstrzygania sporow;
  2.2.6 Przechowywania w celach archiwizacyjnych;
  2.3 Mozliwi odbiorcy danych osobowych:
  2.3.1 Firmy zewnetrzne swiadczace uslugi hostingowe, serwerowe;
  2.3.2 Firmy rachunkowe swiadczace uslugi ksiegowe, banki, kancelarie prawne, analitycy finansowi, doradcy podatkowi;
  2.3.3 Firmy analityczne swiadczace uslugi z zakresu analizy ruchu na stronie, odwiedzin strony;
  2.3.4 Podwykonawcy, realizujacy uslugi na zlecenie firmy Adam Michalak P.P.H.U. (drukarnie, firmy
  projektowe, agencje interaktywne);
  2.3.5 Organy publiczne, ktore zajmuja sie sciganiem dzialalnosci niezgodnej z prawem, w tym Policja, sady, izba celna, urzedy skarbowe, w zwiazku z prowadzonym przez nich postepowaniem;
  2.3.6 Dane moga zostac przekazane do krajow trzecich, w tym do krajow spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne;
  2.3.7 Firmy swiadczace uslugi kurierskie i pocztowe;
  2.3.8 Pracownicy i wspolpracownicy firmy Adam Michalak P.P.H.U.;
  2.4 Administrator przetwarza dane osobowe Uslugobiorcow lub Klientow, ktore:
  2.4.1 zostana umieszczone w formularzu kontaktowym, przeslanym za posrednictwem strony: www.michalakmeble.com lub bezposrednio na adres e-mailowy: biuro@michalakmeble.com;
  2.4.2 zostana przekazane w celu podpisania i realizacji umowy na swiadczenie uslug, oferowanych przez firme Adam Michalak P.P.H.U. lub podwykonawcow, realizujacych zamowienie na podstawie zlecenia od firmy Adam Michalak P.P.H.U.;
  2.5 Administrator moze przetwarzac nastepujace dane osobowe Uslugobiorcow lub Klientow korzystajacych z formularza kontaktowego lub bezposredniego kontaktu e-mailowego: imie i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zawarcia umowy na swiadczenie uslug, Administrator moze przetwarzac dodatkowo: nazwe firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) Uslugobiorcy lub Klienta, adres dostawy (ulica, numer domu, numer
  lokalu, kod pocztowy, miejscowosc, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzialalnosci/siedziby (jezeli jest inny niz adres dostawy).
 3. PRAWA KLIENTA LUB USLUGOBIORCY
  3.1 Osoba, ktorej dane sa przetwarzane:
  3.1.1 ma prawo dostepu do swoich danych;
  3.1.2 ma prawo do ich sprostowania;
  3.1.3 ma prawo do ich usuniecia (prawo do bycia zapomnianym);
  3.1.4 ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  3.1.5 ma prawo do ich przenoszenia do innego administratora;
  3.1.6 ma prawo do cofniecia zgody na ich przetwarzanie (skorzystanie z tego prawa, nie ma wplywu na przetwarzanie, ktore mialo miejsce do momentu wycofania zgody);
  3.1.7 ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie danych
  narusza przepisy Ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
  4.1 Firma Adam Michalak P.P.H.U. przechowuje dane przez okres niezbedny do realizacji danej uslugi oraz przez czas wynikajacy z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSOB ZAUTOMATYZOWANY
  5.1 Firma Adam Michalak P.P.H.U. nie prowadzi przetwarzania danych w sposob zautomatyzowany, w tym profilowania.
 6. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  6.1 Pliki Cookies (ciasteczka) sa to niewielkie informacje tekstowe w postaci plikow tekstowych, wysylane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzajacej strone (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy tez na karcie pamieci smartfona – w zaleznosci z jakiego urzadzenia korzysta odwiedzajacy nasza strone). Szczegolowe informacje dot. plikow Cookies, a takze historie ich powstania mozna znalezc m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  6.2 Administrator moze przetwarzac dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzajacych ze strony internetowej www.michalakmeble.com w nastepujacych celach:
  6.2.1 zapamietywania danych z wypelnianych Formularzy;
  6.2.2 dostosowywania zawartosci strony internetowej www.michalakmeble.com
  do indywidualnych preferencji Uslugobiorcy lub Klienta (np. dotyczacych kolorow, rozmiaru czcionki, ukladu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej www.michalakmeble.com;
  6.2.3 prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiajacych sposob korzystania ze strony internetowej www.michalakmeble.com.
  6.3 Standardowo wiekszosc przegladarek internetowych dostepnych na rynku domyslnie akceptuje zapisywanie plikow
  Cookies. Kazdy ma mozliwosc okreslenia warunkow korzystania z plikow Cookies za pomoca ustawien wlasnej przegladarki internetowej. Oznacza to, ze mozna np. czesciowo ograniczyc (np. czasowo) lub calkowicie wylaczyc mozliwosc zapisywania plikow Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak moze to miec wplyw na niektore funkcjonalnosci strony internetowej www.michalakmeble.com.
  6.4 Ustawienia przegladarki internetowej w zakresie plikow Cookies sa istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plikow Cookies przez strone internetowa www.michalakmeble.com – zgodnie z przepisami taka zgoda moze byc rowniez wyrazona poprzez ustawienia przegladarki internetowej. W przypadku braku wyrazenia takiej zgody, nalezy odpowiednio zmienic ustawienia przegladarki internetowej w zakresie plikow Cookies.

6.5 Szczegolowe informacje na temat zmiany ustawien dotyczacych plikow Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegladarkach internetowych, dostepne sa w dziale pomocy przegladarki internetowej oraz na ponizszych stronach:

• w przegladarceChrome
• w przegladarce Firefox
• w przegladarce Internet Explorer
• w przegladarce Opera
• w przegladarce Safari
• w przegladarce
Microsoft Edge

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  7.1 Administrator przetwarza rowniez zanonimizowane dane eksploatacyjne, zwiazane z korzystaniem ze strony
  internetowej www.michalakmeble.com
  (adres IP, domena), do generowania
  statystyk
  pomocnych w administrowaniu strona internetowa www.michalakmeble.com.
  Dane
  te maja charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraja cech identyfikujacych osoby odwiedzajace strone
  internetowa www.michalakmeble.com. Dane te nie sa ujawniane osobom trzecim.

7.2 Podstawa przetwarzania danych osobowych Uslugobiorcy lub Klienta jest koniecznosc realizacji umowy, ktorej jest strona lub podjecia na jego zadanie dzialan przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu
bezposredniego wlasnych produktow lub uslug Administratora podstawa takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda
Uslugobiorcy lub Klienta lub (2) wypelnienie prawnie usprawiedliwionych celow realizowanych przez Administratora.
7.3 Podanie danych osobowych przez Uslugobiorce lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek podanie w formularzu
kontaktowym e-maila Uslugobiorcy lub Klienta, jest niezbedne do udzielenia odpowiedzi na przeslane zapytanie. Brak
zgody na udostepnienie danych, potrzebnych do podpisania umowy o swiadczenie uslug, bedzie skutkowalo brakiem
mozliwosci zawarcia tejze umowy.

 1. POSTANOWIENIA KONCOWE
  8.1 Strona internetowa www.michalakmeble.com
  moze zawierac odnosniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejsciu na inne strony, zapoznac sie z polityka prywatnosci tam ustalona. Niniejsza polityka prywatnosci dotyczy tylko strony internetowej www.michalakmeble.com.
  8.2 Administrator stosuje srodki techniczne i organizacyjne, zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona, a w szczegolnosci zabezpiecza dane przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujacych przepisow oraz zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  8.3 Administrator odpowiednio udostepnia nastepujace srodki techniczne, zapobiegajace pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesylanych droga elektroniczna:
  8.3.1 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostepem (m.in. stosowanie hasel dostepowych);
  8.3.2 Certyfikat SSL;
  8.3.3 Przesylanie szyfrowanej korespondencji e-mailowej, zawierajacej dane osobowe;